Fundacja PGE i Spółka ENESTA wsparły niżańską lecznicę w walce z COVID-19

29 stycznia 2021 r. na placu Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku, odbyło się uroczyste przekazanie środków finansowych przeznaczonych na walkę z wirusem SARS-CoV-2. Darowiznę o wartości 90 tys. zł. dla niżańskiej lecznicy przekazała Spółka Enesta przy współpracy z Fundacją PGE.

W uroczystym przekazaniu darowizny udział wzięli: Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber, Prezes Zarządu PGE Obrót Robert Choma, Prezes Zarządu Spółki Enesta Mirosław Trela, Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, p.o. Dyrektora SPZZOZ w Nisku Roman Ryznar, Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej w SPZZOZ w Nisku Monika Pachacz-Świderska oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Po przywitaniu gości, otwierający uroczystość Starosta powiedział: -To bardzo ważne, że w tak trudnym czasie trwania pandemii koronawirusa są instytucje, które wspierają podmioty bezpośrednio zaangażowane w walce z Covidem, jakimi są szpitale. W imieniu własnym i władz samorządowych Powiatu Niżańskiego wyrażam naszą wdzięczność za otrzymane środki finansowe. Panu Ministrowi Rafałowi Weberowi dziękuję za zainicjowanie takiej formy wsparcia i jej koordynowanie. Dziękuję Panom Prezesom – Prezesowi Zarządu PGE Obrót Robertowi Chomie i Prezesowi Zarządu Spółki Enesta Mirosławowi Treli, za przekazane środki. Zapewniam, że są one dla nas bardzo ważne i potrzebne, i zostaną dobrze wykorzystane na walkę z COVID-19.

Jako rząd robimy wszystko, aby obronić polskie społeczeństwo przed trzecią falą koronawirusa. Wprowadzone pod koniec ubiegłego roku ograniczenia i restrykcje, ale także społeczna świadomość, odpowiedzialność i solidarność doprowadziły do tego, że udało nam się obniżyć liczbę dziennych zakażeń z 28 do kilku tysięcy dziennie, gdyż z taką skalą mamy do czynienia od kilku tygodni. W momentach trudnych i szczególnych spółki powinny, a wręcz muszą wspierać najważniejsze obszary, które wymagają wsparcia. Pomoc przekazana na rzecz Szpitala w Nisku jest najlepszym tego przykładem – mówił Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber.

Polska Grupa Energetyczna wspiera różnego rodzaju inicjatywy. Obecnie prowadzi działania na rzecz szpitali powiatowych.

Cieszę się, że pomoc płynie do najbardziej potrzebujących. Walczymy wspólnie, ponieważ tylko razem można osiągać sukcesy, solidaryzując się z samorządami z terenu Województwa Podkarpackiego. Obecnie realizujemy przedsięwzięcia na rzecz szpitali powiatowych, ale głównie pacjentów, którzy są najbardziej potrzebujący. Naszą pomoc przekazaliśmy także Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, gdyż mamy świadomość, że każda kwota jest potrzebna – wyjaśniał Prezes Zarządu PGE Obrót Robert Choma.

Otrzymane środki finansowe Szpital w Nisku przeznaczy na zakup urządzenia do dezynfekcji metodą zamgławiania, urządzeń do terapii wysokoprzepływowej, pulsoksymetrów, koncentratorów tlenowych oraz reduktorów (dozowników) tlenowych.

W imieniu całej społeczności Szpitala, pacjentów, pracowników, serdecznie dziękuję za ten dar, który pozwoli nam na zakup niezbędnego sprzętu w walce z COVID-19. Sytuacja zmusza nas do podejmowania coraz to nowych wyzwań, nieraz bardzo ciężkich, które zmuszają nas do zmian organizacyjnych i systemowych. Jest to trudne, ale jednocześnie daje nam satysfakcję, ponieważ działania te przynoszą wymierny skutek w postaci ratowania zdrowia i życia pacjentów. Obecnie sytuacja szpitali jest trudna, wymagają one znacznego doposażenia, aby walka z pandemią była skuteczna. Dlatego na bieżąco musimy uzupełniać stan sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej. Darowizna pozwoli nam na zakup urządzeń, które są niezbędne w walce SARS-CoV-2 – mówił p.o. Dyrektora SPZZOZ w Nisku Roman Ryznar.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments