Dzieci z Powiatu Niżańskiego przebywające w pieczy zastępczej otrzymały sprzęt do zdalnej nauki

0
147

Powiat Niżański pozyskał fundusze w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w wysokości 128.860 zł, na zakup sprzętu elektronicznego do zdalnej nauki dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Dzięki dofinansowaniu zakupiono 52 laptopy wraz z oprogramowaniem oraz 1 sprzęt audiowizualny w ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania.

Zakupiony Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem trafił do: 13 rodzin zastępczych spokrewnionych, 8 rodzin zastępczych niezawodowych i 2 rodzin zastępczych zawodowych z terenu Powiatu Niżańskiego. Ze sprzętu skorzysta 36 dzieci, które zostały umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. 16 sztuk sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz 1 sprzęt audiowizualny trafił do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem.

Podpisanie umów użyczenia sprzętu oraz jego przekazanie nastąpiło we wrześniu 2020 r. przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza na ręce opiekunów zastępczych oraz dyrektora Domu Dziecka.

Dzieci umieszczone w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w powiecie niżańskim otrzymały laptopy oraz sprzęt audiowizualny wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014 – 2020 – Działania nr 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest zapobieganie i ograniczanie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Celem szczegółowym projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią COVID-19.

– Cieszymy się, że dzięki działaniom podjętym przez Powiat Niżański, dzieci przebywające w pieczy zastępczej zostały wyposażone w nowy sprzęt komputerowy – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments