Polityka prywatności

  4miasta.pl – Radosław Brzyski, Al. Jana Pawła II 134, 37-450 Stalowa Wola jako Administrator Państwa danych osobowych nieustannie podnosi standardy obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych swoich użytkowników.

  Dlatego też wprowadzamy zmiany dostosowujące stosowaną przez nas Politykę Ochrony Danych do wymogów (RODO) tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest osoba prywatna nie prowadząca działalności gospodarczej, udostępniająca darmowy dział ogłoszeniowy pod linkiem: www.4miasta.pl

  2. Wprowadzenie swoich danych do bazy portalu 4miasta.pl traktowane jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych przez nasz portal.

  3. Dane Państwa są chronione zgodnie z wymogami Ustawy. Przekazane nam dane osobowe udostępniane i przetwarzane będą wyłącznie w celu, w jakim zostały nam przez Państwo przekazane:

  – w celu prezentacji i promocji Państwa profilu (Firmy) w serwisie ogłoszeniowym, bądź w artykułach promujących 4miasta.pl
  – w celu przesyłania elektronicznych wiadomości informacyjnych
  – w celu przesyłania nowych ofert oraz dokonanych zmian w dziale ogłoszeniowym 4miasta.pl

  4. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także inne prawa w zakresie kontroli przetwarzania danych, uzyskiwania informacji o swoich prawach w zakresie ochrony danych osobowych, zadania uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych, usunięcia danych ze zbioru.

  5. Dodatkowo mają Państwo możliwość samodzielnego edytowania danych zawartych w swoim profilu danych.

  6. Jednocześnie informujemy, że redakcja portalu 4miasta.pl ma prawo do usunięcia Państwa danych osobowych w rozumieniu Ustawy bez Państwa zgody. Redakcja portalu 4miasta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych przez użytkowników. Jednocześnie nie gwarantujemy aktualności wszystkich ogłoszeń zamieszczonych w serwisie ogłoszeniowym 4miasta.pl
  7. Redakcja portalu 4miasta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy dodanych przez czytelników, jak i opublikowanych ogłoszeń, aczkolwiek wszystkie dodane oferty są sprawdzane przez system pod kątem merytorycznym oraz występowania w tekście wulgarnych określeń.

  Administrator serwisu nie zezwoli na publikacje obraźliwych oraz wulgarnych komentarzy przez czytelników, które będą natychmiast usuwane bez zatwierdzenia.

  8. Przysługujące Państwu uprawnienia.
  Mogą Państwo złożyć do nas wniosek dotyczący danych osobowych, o:
  – Sprostowanie (poprawienie) danych;
  – Usunięcie niektórych lub wszystkich swoich danych osobowych;
  – Dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz ich kopię);
  – Usunięcie profilu.

  Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek wysłany z adresu e-mail należącego do osoby, której wniosek dotyczy, na adres email: admin@wirtualny4.e-kei.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
  Oto nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania, wprowadzonych przez użytkowników serwisu, adresów e-mail i numerów telefonów.
  Jaka jest polityka serwisu dotycząca adresów e-mail?
  Podany podczas dodawania ogłoszenia adres e-mail służy do weryfikacji osoby zamieszczającej ogłoszenie, oraz jest adresem kontaktowym, na który zostają odesłane oferty od osób zainteresowanych ogłoszeniem. Serwis przechowuje adresy e-mail, numery telefonów itp. związane tylko z aktualnie dostępnymi ogłoszeniami, oraz adresy e-mail osób, które wielokrotnie zamieszczały ogłoszenia niezgodne z regulaminem serwisu, aby uniemożliwić im dodawanie kolejnych ogłoszeń.
  Czy adresy e-mail i numery telefonów są udostępniane innym osobom, lub firmom?
  Nie udostępniamy takich danych osobom trzecim lub firmom. Jednak należy mieć na uwadze, że podane w treści ogłoszenia dane (numery telefonów, adresy e-mail) mogą zostać “zapamiętane” przez inne osoby lub firmy w okresie, w którym ogłoszenie jest widoczne w serwisie, w celu późniejszego ich wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem.
  Ciasteczka (pliki cookie) i sygnalizatory WWW (web beacon)
  Zastrzegamy sobie możliwość do wykorzystania plików cookie (ciasteczek) oraz tzw session storage. Pliki te są zapisywane na Twoim komputerze. Służą one do:
  a) dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;,
  b) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  c) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  Serwis wyświetla reklamy pochodzące od zewnętrznych dostawców. Dostawcy reklam (np. Google) mogą używać ciasteczek i sygnalizatorów WWW, mogą uzyskać informację o Twoim adresie IP i typie używanej przeglądarki, sprawdzić czy zainstalowany jest dodatek Flash itp. Dzięki ciasteczkom, sygnalizatorom i znajomości adresu IP dostawcy reklam mogą decydować o treści reklam.
  Przeglądarki internetowe, oraz niektóre Firewalle, umożliwiają wyłączenie obsługi ciasteczek i sygnalizatorów, lub jej ograniczenie dla wszystkich lub tylko dla wybranych stron WWW. Jednak wyłączenie obsługi ciasteczek i sygnalizatorów może uniemożliwić poprawne działanie naszego serwisu.
  Współczesne przeglądarki umożliwiają przeglądanie stron www tzw. “trybie prywatnym (incognito)” co zazwyczaj oznacza, że wszystkie odwiedzone strony www nie zostaną zapamiętane w lokalnej historii przeglądarki, a pobrane ciasteczka zostaną skasowane po zakończeniu pracy z przeglądarką. Szczegółowy opis “trybu prywatnego” jest dostępny w pomocy przeglądarki.
  Wyłączenie “ciasteczek” w najbardziej popularnych przeglądarkach:
  Google Chrome
  Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:
  • Usuwanie plików Cookie,
  • Domyślne blokowanie plików Cookie,
  • Domyślne zezwalanie na pliki Cookie,
  • Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
  • Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen
  Mozilla Firefox
  Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.
  Opera
  Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.
  Safari
  W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo.
  W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.